Diefstal is een vergrijp met verstrekkende gevolgen. Niet alleen kan diefstal strafrechtelijke consequenties hebben, maar ook kan het een negatieve invloed hebben op andere aspecten van je leven, en op het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Strafrechtelijke gevolgen van diefstal

Wanneer je betrapt wordt op diefstal kunnen de strafrechtelijke gevolgen aanzienlijk zijn. Diefstal kan leiden tot een strafblad, boetes, taakstraffen en in sommige gevallen zelfs tot gevangenisstraf.

Een strafblad kan ernstige beperkingen met zich meebrengen, zoals moeilijkheden bij het vinden van werk, het verkrijgen van een lening of het reizen naar bepaalde landen.

Het is belangrijk om te beseffen dat de gevolgen van diefstal niet alleen tijdelijk zijn, maar ook op de lange termijn impact kunnen hebben.

Straffen

De straf die voor het plegen van diefstal wordt opgelegd hangt af van de manier waarop de diefstal is gepleegd; met of zonder geprepareerde tas of kleding.

Ook is de straf voor recidivisten anders dan voor first offenders. Er kan een geldboete, taakstraf of gevangenisstraf worden opgelegd. De geldboete is nooit lager dan de waarde van de gestolen goederen.

Impact op de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een VOG is een document dat wordt afgegeven door Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het is vaak vereist bij sollicitaties voor bepaalde functies, met name in sectoren waarin vertrouwen en integriteit cruciaal zijn, zoals het bankwezen, de zorg en het onderwijs.

Het doel van de VOG is om werkgevers en instanties te informeren over het gedrag van een persoon in het verleden en om mogelijke risico's te identificeren. Wanneer je betrapt wordt op diefstal, kan dit gevolgen hebben voor het verkrijgen van een VOG.

Andere gevolgen van diefstal

Naast de strafrechtelijke en VOG-gerelateerde consequenties kunnen er ook andere gevolgen zijn van betrapt worden op diefstal. Het kan leiden tot een verlies van het vertrouwen dat je persoonlijke en professionele relaties in je hebben.

Familie, vrienden en collega's kunnen teleurgesteld en gekwetst zijn door je acties, wat kan leiden tot isolatie en sociale problemen. Bovendien kan diefstal ook psychologische gevolgen hebben, zoals schaamte, schuldgevoel en angst voor de gevolgen.

Hoe kun je een VOG RP aanvragen als bedrijf?