Als je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig hebt, is het belangrijk om te weten aan welke voorwaarden je moet voldoen. Een VOG is een officieel document dat wordt afgegeven door Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Relevante strafbare feiten

Om een VOG te verkrijgen, mag je geen relevante strafbare feiten op je naam hebben staan. Wat als relevant wordt beschouwd, is afhankelijk van de specifieke functie of activiteit waarvoor je de VOG aanvraagt.

Er zijn bepaalde delicten die vrijwel altijd relevant zijn, zoals gewelds- en zedendelicten. Bij andere functies kunnen ook financiële delicten, zoals diefstal, fraude of witwassen, als relevant worden beschouwd. Als je betrapt bent op diefstal, kan dit dus een negatieve invloed hebben op je aanvraag voor een VOG.

Tijdsverloop

Een andere voorwaarde voor het verkrijgen van een VOG is het tijdsverloop sinds het plegen van een strafbaar feit. Over het algemeen geldt dat hoe langer geleden het delict heeft plaatsgevonden, hoe groter de kans is op het verkrijgen van een VOG.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid hanteert verschillende terugkijktermijnen, afhankelijk van de aard van het delict. Bij sommige ernstige delicten kan deze termijn oplopen tot dertig jaar. Het tijdsverloop kan dus een rol spelen bij het beoordelen van je VOG-aanvraag.

Recidive

Een belangrijke factor die wordt meegewogen bij de beoordeling van een VOG-aanvraag is recidive, oftewel het herhalen van strafbaar gedrag. Als je meerdere malen bent veroordeeld voor diefstal, kan dit de kans op het verkrijgen van een VOG aanzienlijk verkleinen.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid wil met een VOG de veiligheid waarborgen en risico's minimaliseren. Het hebben van een patroon van diefstal of andere delicten kan daarom als een ernstige belemmering worden gezien bij het verkrijgen van een VOG.