1. Ernstige strafbare feiten: een streep door de VOG?

Het is belangrijk om te weten dat ernstige strafbare feiten een grote invloed kunnen hebben op je VOG-aanvraag. Hierbij kun je denken aan misdrijven zoals:

  • Geweldsdelicten;
  • Zedendelicten;
  • Drugsdelicten;
  • Fraude.

Als je veroordeeld bent voor een dergelijk strafbaar feit, kan dit leiden tot afwijzing van je VOG-aanvraag.

Het is echter ook afhankelijk van factoren zoals de ernst van de misdaad, de strafmaat en de tijd die is verstreken sinds de veroordeling.

2. Recidive

Een ander belangrijk aspect waarop gelet wordt bij de beoordeling van een VOG-aanvraag, is recidive, of herhaaldelijk strafbaar gedrag.

Als je meerdere malen bent veroordeeld voor vergelijkbare strafbare feiten, kan dit een negatieve invloed hebben op je aanvraag.

Het doel van de VOG is immers om een veilige omgeving te waarborgen, en herhaaldelijk strafbaar gedrag kan als een risico worden gezien.

3. Soort baan of functie

De functie of het type werk waarvoor je de VOG aanvraagt, kan ook van invloed zijn op de beoordeling.

Sommige banen hebben een hoger veiligheidsrisico dan andere. Bij functies in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs of de financiële sector wordt vaak strenger gekeken naar het strafrechtelijke verleden van de aanvrager.

Het is belangrijk om te beseffen dat een VOG geen recht is, maar eerder een privilege dat afhankelijk is van de specifieke eisen van de functie.

4. Verstreken tijd en gedrag na de straf

Een positieve factor bij het beoordelen van een VOG-aanvraag is de verstreken tijd sinds de veroordeling.

Hoe langer geleden de strafbare feiten hebben plaatsgevonden, hoe meer kans je hebt op het verkrijgen van een VOG.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar je gedrag na de straf. Als je na je veroordeling een positieve gedragsverandering hebt laten zien en je leven hebt verbeterd, kan dit in je voordeel werken.

Verder is het belangrijk om te onthouden dat elke VOG-aanvraag individueel wordt beoordeeld.

Heb je geen strafblad? Vraag dan snel een VOG aan.

Hoe kun je een VOG RP aanvragen als bedrijf?

Lees ook:

Kan ik een VOG met een strafblad aanvragen?