Als je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wilt ontvangen, moet je gescreend worden door screeningsautoriteit Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Er is geen andere manier om een VOG te verkrijgen. Zodra je je aanvraag bij Justis indient, zal het screeningsproces van start gaan. We leggen je graag uit hoe dit precies werkt.

Heb jij een strafblad?

Als jij een VOG nodig hebt, dan kun je deze aanvragen bij bij de gemeente, of digitaal bij Justis of VOGnodig. Zodra jouw aanvraag binnenkomt bij Justis, kijkt de screeningsautoriteit of je een strafblad hebt.

Hiertoe raadpleegt de instantie het Justitieel Documentatiesysteem (JDS), en soms wordt er ook gekeken naar strafrechtelijke documentatie uit andere EU-landen via het ECRIS-systeem.

Als je geen strafblad hebt, is verder onderzoek niet nodig en ontvang je je VOG meestal binnen vijf tot acht werkdagen.

Verder onderzoek naar jouw achtergrond

Als Justis vaststelt dat je wel een strafblad hebt, is er aanvullend onderzoek nodig om te bepalen of jouw verleden invloed heeft op jouw toekomstige functie. Op basis van het ingevulde screeningsprofiel wordt gekeken of de strafbare feiten relevant zijn voor het uitoefenen van jouw functie.

Zo kunnen extreme verkeersovertredingen een probleem vormen bij een VOG-aanvraag van bijvoorbeeld een taxichauffeur, terwijl deze voor een baliemedewerker wellicht minder relevant zijn.

Justis hanteert verschillende criteria om naar jouw justitiële verleden te kijken, waaronder:

•          Hoe vaak zijn er strafbare feiten gepleegd of ben je in aanraking gekomen met justitie?

•          Hoe ernstig zijn de gepleegde strafbare feiten?

•          Hoe lang geleden heb je de strafbare feiten gepleegd?

•          Wat is je leeftijd?

•          Onder welke omstandigheden zijn de strafbare feiten gepleegd?

Besluitvorming en de mogelijkheid tot bezwaar

Op basis van al deze gegevens neemt Justis een besluit, dat in eerste instantie altijd voorlopig is en wordt aangeduid als een 'voornemen tot afwijzing'. Als je dit voornemen in je brievenbus ontvangt, staat hierin precies waarom jouw VOG is afgewezen.

Als je het hier niet mee eens bent, kun je bezwaar maken tegen de beslissing. Dit moet je doen binnen zes weken na de datum op de brief. In je bezwaarschrift geef je aan waarom je het niet eens bent met het besluit, en op basis van je argumenten zal Justis je VOG-aanvraag opnieuw beoordelen.

Indien je aanvraag opnieuw wordt afgewezen, kun je in beroep gaan bij de rechtbank, die uiteindelijk beslist of je recht hebt op een VOG of niet.

Betrouwbare screening van personeel voor personen en organisaties

Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag is een belangrijk onderdeel van het waarborgen van betrouwbaar personeel.

Justis voert grondige screeningsprocedures uit om te bepalen of iemands strafrechtelijke verleden relevant is voor de functie die hij of zij wil bekleden.

Door deze zorgvuldige screening kunnen personen en organisaties vertrouwen op de integriteit van hun medewerkers. Justis speelt een cruciale rol in het bevorderen van veiligheid en betrouwbaarheid in verschillende sectoren.

VOGnodig staat voor je klaar

Bij VOGnodig begrijpen we hoe belangrijk een Verklaring Omtrent het Gedrag is voor jou en je organisatie. We bieden begeleiding en ondersteuning gedurende het hele proces, van de aanvraag tot het eventuele bezwaar.

Met onze website zorgen we ervoor dat je goed geïnformeerd bent en de juiste stappen kunt zetten bij het aanvragen van een VOG. Vertrouw op ons om je te helpen bij het verkrijgen van een betrouwbare screening van je personeel.

Heb je nog vragen over het aanvragen van een VOG bij VOGnodig? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen en ontdek hoe wij je kunnen ondersteunen bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag en het waarborgen van betrouwbaar personeel binnen je organisatie.

Heb je een VOG nodig? Vraag die dan aan via onderstaande kop.


Lees meer: