Wie doet de screening voor de VOG?

Om een Verklaring Omtrent het Gedrag te krijgen, zul je gescreend moeten worden door de Screeningsautoriteit Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is niet mogelijk om op een andere manier een VOG te krijgen. Zodra VOGnodig je aanvraag bij Dienst Justis heeft ingediend, zal de screeningsprocedure van start gaan. We leggen je graag uit hoe dit precies werkt.

Heb je een strafblad?

Zodra je aanvraag binnenkomt bij Dienst Justis, zullen ze kijken of je een strafblad hebt. Hiervoor kijken ze in het zogeheten Justitieel Documentatiesysteem – beter bekend als JDS. Ook wordt er soms gekeken naar strafrechtelijke documentatie uit andere EU-landen. Hiervoor kijken ze in het ECRIS-systeem. Heb je geen strafblad, dan is verder onderzoek niet nodig en ontvang je je VOG vaak binnen 5 tot 8 werkdagen in je brievenbus.

Verder onderzoek

Concludeert Dienst Justis dat je wel een strafblad hebt, dan zal er meer onderzoek nodig zijn om te kunnen bepalen of je verleden invloed heeft op je toekomstige functie. Op basis van het ingevulde screeningsprofiel zal er dan gekeken of de strafbare feiten relevant zijn voor het uitvoeren van je functie. Een taxichauffeur met extreme verkeersovertredingen is dan bijvoorbeeld wel een probleem, maar een baliemedewerker met deze verkeersovertredingen kan bijvoorbeeld wel. Op basis van de volgende criteria zal Justis kijken naar je verleden met justitie:

  • Hoe vaak zijn er strafbare feiten gepleegd of ben je in aanraking gekomen met justitie?
  • Hoe erg zijn de strafbare feiten?
  • Hoelang geleden heb je de strafbare feiten gepleegd?
  • Hoe oud ben je?
  • Onder welke omstandigheden zijn de strafbare feiten gepleegd?

Besluit en bezwaar maken

Op basis van al deze gegevens zal Justis een besluit nemen. Dit is in eerste instantie altijd een voorlopig besluit. In luxe termen heet dit een ‘voornemen tot afwijzing’. Als je deze in je brievenbus ontvangt staat hierin precies op welke gronden je VOG is afgewezen. Als je het hier niet mee eens bent, dan kun je bezwaar maken tegen de beslissing. Dit moet je binnen 6 weken na dagtekening (de datum op de brief) gedaan hebben. In dit bezwaarschrift vertel je waarom je het niet eens bent met het besluit en op basis van die argumenten zal Dienst Justis zich nog eens over jouw VOG aanvraag buigen. Wijzen ze je aanvraag nogmaals af, dan kun je in bezwaar gaan bij de rechtbank die dan beslist of je recht hebt op je VOG of niet.

Lees meer: